2ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ

12o ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΕ)

8o ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΕΔΥΠ)

11 - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΠΑΤΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Σκοπός Συνεδρίου

Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εκφράζει ανησυχία, λόγω κλιματικής αλλαγής, για την περαιτέρω μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης φαινομένων ξηρασίας και πλημμυρών. Ήδη, για την αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων, η χώρα μας έχει εναρμονισθεί με την κοινοτική οδηγία 2000/60 ΕΚ (Ν. 3199/2003), η οποία αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και με την οδηγία 2007/60 ΕΚ (Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010) για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Συνεπώς, οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, η οποία είναι δυνατή μέσω σύμπραξης της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών με τους διοικούντες, ώστε να υλοποιείται η βέλτιστη πρόταση από κοινωνική, τεχνικο-οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

Το 2ο Κοινό Συνέδριο της ΕΥΕ και ΕΕΔΥΠ σκοπεύει να συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, συνδεόμενα με την ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή. Επίσης, το Συνέδριο αυτό, επιθυμώντας να αναδείξει την συνεισφορά των νέων επιστημόνων, καθιερώνει την ειδική συνεδρία για μεταπτυχιακούς φοιτητές με απονομή βραβείων στις δύο καλύτερες εργασίες που θα παρουσιαστούν.

Βασικές ημερομηνίες Συνεδρίου:

  • Έως 30.01.2012: Υποβολή Περιλήψεων (Νέα ημερομηνία).
  • Έως 29.02.2012: Ενημέρωση συγγραφέων περί αρχικής αποδοχής ή μη (Νέα ημερομηνία).
  • Έως 22.05.2012: Υποβολή πλήρους Άρθρου (Νέα ημερομηνία).
  • Έως 31.05.2012: Περίοδος οικονομικής εγγραφής συνέδρων.
  • Έως 22.06.2012: Ενημέρωση συγγραφέων περί τελικής αποδοχής ή μη και σχολιασμού για βελτιώσεις Άρθρων.
  • Έως 23.07.2012: Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών.
     

Νέα

19/09/2012

Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

Τελικό Πρόγραμμα ΣυνεδρίουΔιαβάστε Περισσότερα
11/09/2012

ΕΠΕΙΓΟΝ: Έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου εγγραφής

ΕΠΕΙΓΟΝ: Έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου εγγραφήςΔιαβάστε Περισσότερα
30/04/2012

Νέα ημερομηνία υποβολής Άρθρων

Νέα ημερομηνία υποβολής ΆρθρωνΔιαβάστε Περισσότερα
01/03/2012

Νέα ημερομηνία οικονομικής εγγραφής συνέδρων

Νέα ημερομηνία οικονομικής εγγραφής συνέδρωνΔιαβάστε Περισσότερα
23/12/2011

Νέα ημερομηνία υποβολής Περιλήψεων

Νέα ημερομηνία υποβολής ΠεριλήψεωνΔιαβάστε Περισσότερα
25/11/2011

Πρώτη ανακοίνωση Συνεδρίου

Πρώτη ανακοίνωση ΣυνεδρίουΔιαβάστε Περισσότερα

Χορηγοί