Επιστημονική Επιτροπή

Αγγελάκης Α., Δρ. Ινστιτούτο Ηρακλείου, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών
Αγγελίδης Παν., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ.
Αγγελόπουλος Γ., Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Π.Π.
Αϊβαζίδης Α., Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
Αναστασιάδου – Παρθενίου Ε., Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Ανδρεαδάκης Ανδ., Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Αντωνόπουλος Βασ., Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.
Αργυρίου Αθ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Π.Π.
Βαφειάδης Μ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Βουδούρης Κ., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
Βουδριάς Ε., Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
Γείτονας Αθ., Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Γεωργιάδης Θεόδ., Ομότιμος Καθηγητής Π.Π.
Γεωργίου Πανταζής, Λέκτορας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.
Γιαννόπουλος Ανδρ., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολογίας, Τ.Ε.Ι. Πατρών
Γιαννόπουλος Παν., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Π.
Γιαννόπουλος Στ., Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.Υ.Ε.
Γκανούλης Ιάκ., τ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Γκίκας Γ. Δ., Λέκτορας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
Γρηγορόπουλος Σωτ., Ομότιμος Καθηγητής Π.Π.
Δήμας Αθ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Π.
Δημητρακόπουλος Αλ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Π.
Διαμαντής Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ.
Διαμαντόπουλος Ευάγ., Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Κ.
Ευαγγελίδης Χρ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Ζήσης Θωμ., Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.
Ζουμπούλης Α., Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
Θεοδοσίου Ν., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Γ.Γ. Ε.Υ.Ε.
Καλέρης Βασ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Π.
Καλύβας Δ., Επίκ. Καθηγητής, Γ.Π.Α.
Κανακούδης Β., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ.
Καραμπάς Θ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Καραμούζης Δ., Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.
Καραντούνιας Γ., τ. Καθηγητής, Γ.Π.Α.
Καρατζάς Γ., Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Κ.
Καρπούζος Δημήτριος, Λέκτορας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.
Κατσιφαράκης Κων., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Κερκίδης Π., Καθηγητής, Γ.Π.Α.
Κρεστενίτης Ι., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Κορφιάτης Γ., Καθηγητής, Stevens Inst. of Technology, New Jersey, USA
Κούγκολος Α., Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Χωροτ., Πολεοδ. και Περιφ. Ανάπτυξης Π.Θ.
Κουτσογιάννης Δημ., Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Κωτσοβίνος Νικ., Ομότιμος Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Λαγγούσης Ανδρ., Λέκτορας (υπό διορισμό), Τμήμα Πολιτιών Μηχανικών, Π.Π.
Λαμπράκης Νικ., Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Π.Π.
Λατινόπουλος Περ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Λέκκας Θεμ., Ομότιμος Καθηγητής Π.Αιγαίου
Λιακόπουλος Αντ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ.
Λιβανίου – Τηνιακού  Αργ., Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Π.Π.
Λουκάς Αθ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ.
Λυμπεράτος Γερ., Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Μακρόπουλος Χ., Λέκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Μαναριώτης Ι., Λέκτορας, Τμήμα Πολιτιών Μηχανικών, Π.Π.
Μέμος Κων., Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Μιμίκου Μαρ., Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Μουτσόπουλος Κ., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
Μπέλλος Κ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ.
Μπαμπατζιμόπουλος Χρ., Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος Ε.Υ.Ε.
Μπλούτσος Αντ., Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
Μυλόπουλος Ι., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Μυλόπουλος Νικ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ.
Νάνου – Γιάνναρου Αικ., Λέκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Νουτσόπουλος Κων., Λέκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Οικονόμου Ευστ., Λέκτορας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Παναγούλια Διον., τ. Επίκ. Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Πανώρας Αθ., Δρ., Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
Παπαθεοδώρου Γ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Π.Π.
Παπαμιχαήλ Δ., Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.
Παπανικολάου Παν., Επίκ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Παπαστεργιάδου Ευανθ., Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Π.Π.
Παρισόπουλος Γ., Δρ., Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
Πεταλάς Χ., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
Πλιάκας Φ.-Κ., Αναπλ. Καθηγητής,  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ.
Πρίνος Παν., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μ., Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτ. Παραγ. και Αγροτ. Περιβάλλ., Π.Θ.
Σαμαράς Γρ., Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, ΑλεξάνδρειοΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Σαπουντζής Μ., Επίκ. Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας, Α.Π.Θ., Ταμίας Ε.Υ.Ε.
Σιδηρόπουλος Επαμ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Σκαρλάτος Π., Καθηγητής, Dep. of Civil, Environ. & Geomatics Engineering, Florida Atlantic University
Σκούρας Δημ., Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Π.Π.
Στάμου Αναστ., Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Στεφανίδης Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας  & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.
Συλαίος Γ., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ.
Τερζίδης Γ., Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τζιμόπουλος Χρ., Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τολίκας Δ., Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τσακίρης Γ., Καθηγητής, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Τσιχριντζής Βασ., Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Υ.Π.
Τσώνης Στ., Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Π.
Χατζηθεοδώρου Χρ., Ομότιμος Καθηγητής Π.Π.
Χρηστάνης Κίμων, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Π.Π.
Χριστοδούλου Γ., Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Χορς Γ., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Π.
Χρυσάνθου Β., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ.
Χρυσικόπουλος Κ., Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Π.
Ψιλοβίκος Α., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Π.Θ.

<< επιστροφή